Karate

Hvad er karate

 

 

Kara-te betyder "tom hånd" og er en kampsport, hvor man benytter sin krop til af forsvare sig med. Karatens oprindelse er fra Okinawa (øgruppe i Japan), hvor den almene borger var nødsaget til at beskytte sig uden våben, grundet våbenforbud.

Da man bruger sin krop til at forsvare sig med, stiller det bl.a. krav til koordination, fysik, balance og smidighed, som man gennem sin karatetræningen vil se en forbedring af.

Bootstrap Themes

Kata

Kata er en form for skyggeboksning, hvor udøveren af kata'en kæmper mod forudbestemte usynlige modstandere. Da Kata er en træning i kamp, består en Kata af både forsvar og angreb. Teknikkerne der benyttes er basis-teknikker, som er grundlæggende for karaten.

Da Kata er en kamp mod modstander, trænes Kata i Shuri-ryu også med modstandere. Dette er bl.a. med til at øge forståelsen for de enkelte Kata'er og samtidig trænes basisteknikkerne, og fokus af teknikkerne mod specifikke vitale punkter.

Kata benyttes ikke kun som en del af træningen men bruges også til konkurrencer. Ved konkurrencer lægges der bl.a. stor vægt på ovenstående punkter samt udførelsen af korrekte teknikker og om udøveren "ser" modstanderne for sig og dermed udfører teknikkerne med den rette intention.

Kumite

Kamp (kumite) er kamp med modstander. Det er "rigtig" kamp mod en modstander og ikke ligesom Kata, hvor modstanderens teknikker er forudbestemt. I kumite lægges der bl.a. vægt på udførelsen af teknikker, hastighed og intention.

Der er flere forskellige former for kumite, den mest kendte er konkurrence kumite, hvor der kæmpes om point. Der er forskellige grader for kontakt inden for konkurrence kumite, f.eks. fuld kontakt, hvor det er tilladt at knock out modstanderen.

I Shuri-ryu trænes der med skin-touch mod ansigtet, dvs. at man kun må komme ind og røre ansigtet. For børn og unge er der ingen kontakt mod hovedet.

Udover konkurrence kumite trænes der i Shuri-ryu også andre former for kumite. Der kan f.eks. nævnes Kime-dachi-kumite hvor man står stille overfor en modstander og kun laver hånd teknikker. I Kime-dachi-kumite bliver der trænet fokus (kime) og hastighed af ens bevægelser.