Dansk Karate Forbund, medlemskab

Kære medlemmer.

Vi står i en situation, hvor vi skal tage stilling til hvilket medlemskab af DKarF vi ønsker. Medlemskaberne opdeles fremover i type A, B og C. Se mere om de forskellige typer medlemskab på DKarF’s hjemmeside:
http://www.danskkarateforbund.dk/side.asp?ID=40493

Vi har i bestyrelsen besluttet, at der i vores lille klub desværre ikke er økonomi til et A medlemskab, da det kræver at samtlige medlemmer indmeldes i DkarF. Dette kan klubben ikke financiere, og vi vil heller ikke tvinge alle medlemmer til selv at betale for medlemskabet. Derimod vil vi gerne forsøge at opnå et B medlemskab. Dette kræver, at minimum 25 medlemmer i klubben får en licens. Bestyrelsen er blevet enige om, at hvis minimum 10 af klubbens medlemmer ønsker at have en licens samt betale for det, så tegner vi medlemskabet. De resterende licenser der mangler går til klubbens instruktører og bestyrelse.
Fordelene ved et B fremfor et C medlemskab kan man som skrevet læse mere om på DkarF’s hjemmeside, men kort fortalt får man bl.a. adgang til stævner arrangerent af DkarF (DM), adgang til træneruddannelser, dommeruddannelser og officaluddannelser. Udover retten til at deltage i DKarF arrangementer, medfølger der også en forsikring mod tandskader og andre skader, sket under træning og turneringer. Karate betragtes som en farlig sport af forsikringsselskaberne, så det er ikke alle ulykkes/fritids forsikringer der dækker.
Såfremt du ønsker en licens i Dansk Karate Forbund, kan du betale på en af følgende 2 måder:

Overfør 200,- til MobilePay nr. 22 94 91 41. Skriv i kommentaren ”DKARF + navn” fx ”DKARF Morten Jessen”
Overfør 200,- til Reg nr 7120 Konto nr 001107159. Angiv kommentar som beskrevet ovenfor.

Tilmeldingen er bindende, og sidste frist for betaling er 12. januar 2018. Send herefter en mail til mortenjessen@gmail.com med følgende oplysninger:

Navn, fødselsdato, vægt, højde, grad, adresse, postnr, by, telefon, email.

Såfremt vi ikke opnår det krævede antal medlemmer, tilbagebetales pengene naturligvis.