Ekstraordinær Generalforsamling 14.12.11

Velkomst
Kyoshi Vitus Bilking byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og forklare kort om begrundelserne for det. Klubben har i en periode haft store økonomiske udfordringer grundet en tidligere bestyrelse og udfordringer med at en række bestyrelsesmedlemmer og trænere har forladt klubben.
Klubben har en god basis i den nuværende, noget mindre, men stabile trænergruppe. Der er i gennemsnit 80-100 børn og unge i klubben som kommer regelmæssigt til træning. Der er ikke et præcist antal da betalingen har været yderst kompliceret det seneste år. Klubbens betalingsservice fungerer ikke, så mange at både nye og gamle kæmpere har ikke kunnet betale kontingent.
Økonomisk situation
Klubben skylder Aarhus kommune 30.000 for, for meget udbetalt tilskud, og Olav de Linde for 1½ måneds husleje. Derudover ser det ikke ud til at stabilisere sig i 2012, så der er en stor udfordring med at gøre økonomien stabil.
Valg af ny bestyrelse:
Formand - Dennis Lerche
Næstformand - Bogi (Robers og Louisas far)
Kasserer - Christian Jakobs far
Bestyrelsesmedlem - Morten svane
Bestyrelsesmedlem - Thomas
Suppleant - Charlotte Lund Sørensen (Cæcilies mor)
Suppleant - Claus Moskjær

Revisorer Olivia
Suppleant for revisor Camilla
Aktiviteter fremadrettet
Generalforsamlingen drøftede at det var centralt at klubben igen kom med gode aktiviteter som videoaftner og en sommerlejer. Generalforsamlingen kom med følgende vigtige prioriteringer:
lejrudvalg:
Jan Gam, Camilla, Ole Steen
Er under planlægning
Turneringsudvalg:
Sofie - forældrerepræsentanter på hvert hold
PR udvalg- Hjemmeside
Gisela, Johanne, Muhammed, Charlotte, Brian,
En smart hjemmeside,
prioriteret opgave:
Velkomstbrev til forældrene
Overblik over turneringer og opstart af forældregrupper på hvert hold
Lejr
videoaften