Graduering børn og unge

29/06/2019 - 11:00

BØRNEGRADUERING I ÅRHUS SHURI-RYU KARATE

Så er datoen sat for gradueringen for børnene. Og da vi fra tidligere børnegradueringer har erfaret, at der har været rigtig mange børn med, har vi delt gradueringen op i 2 grupper, som det fremgår af nedenstående. Vi glæder os meget til dagen, og som annonceret i klubben foregår det:

LØRDAG DEN 29. Juni 2019
KL. 11:00 – 15:30

Fra klokken 11:00-12:30
Her gælder det børnene fra 6-9 år. Og det er uanset hvilken grad du skal op til, dvs. lige fra 1 snip og hele vejen op gennem de farvede bælter. Tilmelding foregår på selve dagen, og prisen for at deltage i gradueringen er kr.200,- pr. person. Snipper og eventuelt nyt gradueringskort udleveres gratis, og bælter kan købes for kr.60,-.

Fra klokken 13:00-15:30
Her gælder det så børnene fra 10-14 år. Det er alle til 9 Kyu og op til 4. Kyu.
Tilmelding foregår på selve dagen, og prisen for at deltage i gradueringen er kr. 200,- for 9 til 4 Kyu. Snipper og eventuelt nyt gradueringskort udleveres gratis, og bælter kan købes for kr. 60,-.

Tilmelding på sedlen i klubben senest d. 20 Juni, kontant betaling på dagen.

Man kan ikke gradueres, hvis man ikke har betalt sit kontingent eller ikke er indmeldt i klubben.