Børne graduering - AFLYST !!!

16/01/2021 - 11:00

Gradueringen er aflyst !!!
Ny dato kendes ikke, grundet de nuværende restriktioner.
---------------------

BØRNEGRADUERING I
ÅRHUS SHURI-RYU KARATE

Så er datoen sat for gradueringen for børnene. Og da vi fra tidligere børnegradueringer har erfaret, at der har været rigtig mange børn med, har vi delt gradueringen op i 2 grupper, som det fremgår af nedenstående. Grundet corona foregår det lidt anderledes end de tidligere. Man skal tilmelde sig skriftligt senest d. torsdag d. 7 Januar 2021 til instruktøreren, så har vi mulighed for at planlægge, hvis der er flere tilmeldt end forsamlingsforbud tilllader.
Det er desværre ikke tilladt for forældre og venner at være i klubbens lokaler grundet corona restriktioner.

Prisen for at deltage til gradueringen er kr. 200,- pr. person. Snipper og eventuelt nyt gradueringskort udleveres gratis, og bælter kan købes for kr.60,-.

Vi glæder os meget til dagen, og som annonceret i klubben foregår det:

LØRDAG DEN 16. Januar 2021
KL. 11:00 – 15:30

Fra klokken 11:00-12:30
Her gælder det børnene fra 6-9 år. Og det er uanset hvilken grad du skal op til, dvs. lige fra 1 snip og hele vejen op gennem de farvede bælter.

Fra klokken 13:00-16:00 (Fremmøde i klubben tidligst 12:45)
Her gælder det så børnene fra 10-14 år. Det er alle til 9 Kyu og op til og med 4. Kyu.
Alt efter antallet af tilmeldte samt restriktioner med forsamlingsforbud kan denne graduering blive delt op i 2 graduering. Mere information efter tilmeldingsfrist.

Tilmelding på sedlen i klubben senest d. 20 Juni, kontant betaling på dagen.

Man kan ikke gradueres, hvis man ikke er indmeldt eller mangler at betale kontingent til klubben!

Tilmeldingsseddel til download